Close

Maria Vikman, ”Temple mama”, svarar på frågor om sin kvinnocirkel

Maria Vikman

Spread the Word ordnar olika Tempelevents för kvinnor under hösten. Men vad är en Tempelgrupp egentligen? Vad ska en sådan vara bra för? Vi bad ledaren Maria ge oss sin syn på saken.

1. Vad är en Tempelgrupp och varför heter det så?

En tempelgrupp är en trygg och närande plats och ett sammanhang som vi kvinnor skapar själva tillsammans. Att mötas som systrar, bortom våra olika personliga ”historier” ger en känsla av samhörighet, sårbarhet, glädje, lekfullhet och klarhet. Vi går till ”templet” och håller platsen ”helig” vilket betyder att vi uppskattar och uppmuntrar allas olikheter och gåvor till världen. Där i rummet, just då, utan masker.
En tempelgrupp är ett vackert sätt att utforska systerskapets olika nyanser vid regelbundna träffar där kvällen har en viss struktur (form / agenda) men det samtidigt finns utrymme för flöde, nuet och spontaniteten.

2. Varför leder du en Tempelgrupp?

Jag leder en tempelgrupp för att jag känner mig ”hemma” i en cirkel med andra kvinnor som vill mötas på ett nytt sätt.

3. Vad inspirerar dig i ditt Tempelgruppledarskap?

Min lärare Chameli Ardagh, och alla kvinnor som vill utforska sin längtan efter sant systerskap.

4. Vad är systerskap för dig, och hur får ni med det in i gruppen?

När jag kom till Chamelis grupp första gången var jag rädd. Rädd för att jämföras, rädd för att inte duga, rädd för att inte våga. Och då i rummet förstod jag att det var jag som ständigt jämförde mig med andra: vilken kvinna är snyggast i rummet? Hur klär hon sig? Etc., etc. I ett sant systerskap möts kvinnor bortom detta.
I gruppen praktiserar vi, genom olika övningar, att utforska våra egna olika sidor som kvinnor. Du är där med dig själv och för din egen skull, och vi är alla där av samma anledning. ”Cirkeln” ger trygghet och stöd. Ingen är där för att fixa till någon annan. När vi möts med en sådan intention uppstår magi – ett sant systerskap.

5. Varför tycker du att man ska mötas bara kvinnor, utan män?

Det är bara olika former av möten. Männen behöver också mötas bara män. Och mixade grupper är ytterligare något annat.
När vi kvinnor får möjlighet att träffas i en tempelgrupp uppstår oftast en djup avslappning och närvaro i kroppen, och även på andra plan. Personligen kan jag säga att det är en fantastisk upplevelse att möta och relatera till sin man utifrån detta nya ”center” av klarhet och mjukhet.

 

Chameli Ardagh, Marias lärare, kommer till Sverige i september och leder Tempelevents för kvinnor i Stockholm och Göteborg. Läs mer här.

Maria Vikman leder tillsammans med Candra Karlholm en Tempelgrupp i Stockholm som möts sex gånger med start den 14 september. Läs mer här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.