Close

Vad är systemiska konstellationer?

Systemic Constellation with Svagito

Läs mer om vad den här kraftfulla metoden för inre tillväxt och transformation kan göra för dig, ditt liv eller företag och organisationer!

Systemiska konstellationer visar var flöde i ett system hindras och varför – och vad som kan göras för att läka, skapa balans eller bättre relationer och etablera sunda förhållningssätt. Ett system kan vara en familj, men det kan också vara ett företag eller en organisation.

Läs mer här om systemiska konstellationer i företag!

Nedan kan du se en kort videointervju med Svagito om den här typen av arbete:

Svagito håller en heldagsworkshop med organisations- / företagskonstellationer den 15 februari på Björnbacka Retreat Center. Läs mer här!

Konstellationsarbete för individer:

Omedveten kärlek är roten till många problem – även de som inte handlar om relationer

När vi föds och växer upp i en familj uppstår anknytning till våra familjemedlemmar. Anknytningen är en stark instinkt som hjälper vår art att överleva. 

Det är en slags kärlek, men inte så medveten – en blind kärlek. Därför medför den också lidande och kan hålla oss fast i mönster som vi inte förstår och som vi kanske fruktlöst kämpar med att bli av med.

Saken är den att ibland har det som utspelar sig i vårt liv inte bara med oss själva att göra, och då är det svårt att förändra eller lösa.

Vår familjs förflutna påverkar oss, även på djupa nivåer som vi inte är medvetna om.

Om någon viktig person i vårt system t.ex. har blivit utesluten eller lidit mycket känner vår själ det. Vi själva kanske sedan i vårt liv upprepar något, försöker balansera något eller rädda någon… Det kommer av den blinda kärleken. 

Vi kan utveckla en sjukdom eller ett symptom, vi kan ha starka känslor som inte bara är relaterade till det vi själva upplever här och nu utan som är ett eko eller en upprepning från tidigare generationer… Det kan också vara att vår relation till pengar påverkas, eller vårt val av livspartner – eller att vi aldrig hittar en livspartner… och så vidare.

Konstellationsarbete kan hjälpa dig att läka saker i din familjs förflutna och hitta mer livskraft, klarhet och medveten kärlek!

Systemisk konstellation är en metod för att:

  • undersöka viktiga problem som du brottas med just nu
  • bli medveten om underliggande orsaker
  • hitta vilka steg du kan ta för att läka och växa bortom blind kärlek och identifikation till ett mer medvetet och vuxet tillstånd

Många deltagare upplever stora skiften och insikter som klienter eller representanter i en familjekonstellation – inte sällan också genom att bevittna och känna igen sig i någon annans session.

Här talar Svagito Liebermeister, författare till boken ”The Roots of Love” om systemiska konstellationer om metoden och den kommande helgworkshopen i Stockholm och online, 11 – 13 februari:

Det här arbetet måste upplevas – det kan hjälpa dig åstadkomma stor förändring i ditt liv!

Nästa månad finns det chans att uppleva konstellationsarbete med Svagito Liebermeister, live på plats i Stockholm OCH live online!

Svagito kommer att erbjuda två korta kurser i systemisk konstellation i februari:

From Unconscious to Conscious Love, 11-13 februari. Kl. 18.00 fredag ​​- 19.30 söndag. Pris: 4400 kr. Mat och logi ingår inte.

NYTT: Delta LIVE ONLINE! Konstellationerna ställs upp med kursdeltagarna som deltar på plats, även för de som deltar online. Pris: 295 euro.


Principles of Leadership and Success, organisationskonstellation, 15 februari på Björnbacka retreat center. 9.30 – 18.30. Pris: 2375 kr inkl. lunch och fika. Läs mer och anmäl dig här!

Vi rekommenderar detta helhjärtat till alla som vill uppleva denna metod att växa i kärlek och medvetenhet, på ett praktiskt, förkroppsligat och ofta djupt rörande sätt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.